Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

 Elállási/Felmondási jog

 

 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a   szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön   jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen   Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék   átveszi.  

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó   egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus   úton küldött levél útján) az alábbi címre: BERSY FASHION Webáruház  BERNI-CLOTHES 2020 KFT.(székhely: 1141 Budapest Szugló u. 82. telefon: +36 70 627 0095, e-mail: info@bersy..hu). Ebből a célból   felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon   is (bersy.hu) kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja   az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben)   haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.  

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta   előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  


WEBSHOP Csomagfeladás és visszaküldés címe: Bersy Fashion GLS DEPO 2900 Komárom Báthory István út 38. D129


 

Az elállás/felmondás joghatásai  

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának   kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi   ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,   amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási   módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során átutalási  fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítést   mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási   nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő   betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék   visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a   termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és   működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett